อธิบดีสค. กล่าวปาฐกถา “งานวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ พ.ศ. 2563”

                                          

อธิบดีสค. กล่าวปาฐกถา “งานวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ พ.ศ. 2563”
                                                        click ที่นี่ เพื่อรับชมวิดิโอ

ประชาสัมพันธ์

17 พฤษภาคม 2563 | 17 พฤษภาคม 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 74 View