ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปที่น่าสนใจ

Tags

ทดสอบ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 3350
โทรสาร : 0 4334 2950
e-mail : Rattanapa2533@gmail.com
Facebook Fanpage : ฝึกอาชีพ at รัตนาภา/https://www.facebook.com/RATTANAPACENTER/
หรือ ศูนย์เรียนรู้ฯรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
YouTube Channel : Rattanapa dwf Channel
Website : https://rattanapa.go.th/index.php

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
53 หมู่ที่ 3 ต. ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์ : 0 4582 6235, 0 4582 6236
โทรสาร : 0 4582 6236
e-mail : sisaketcenter@hotmail.com
Facebook Fanpage : sskwf /หรือประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YouTube Channel : อีหล่าลำดวน Online
Website : www.sskwf.go.th

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
78/3 หมู่ที่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2583 8350
โทรสาร : 0 2583 8350
e-mail : women.trainingcenter@gmail.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/vtcw.nonthaburi/ หรือ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี
YouTube Channel : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
Website : www.women-trainingcenter.com