พม. จัดประชุมพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค ระหว่างหญิงชาย พร้อมขับเคลื่อน พม. เป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

พม. จัดประชุมพัฒนากลไกศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย 
พร้อมขับเคลื่อน พม. เป็นองค์กรต้นแบบการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์

01 กรกฎาคม 2563 | 01 มกราคม 2443 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 71 View