จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศผลผู้ชนะการจ้างเหมารถตู้รวมค่าธรรมเนียมผ่านทาง และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 คัน สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง