จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง