ขอเชิญร่วมลงนามทางออนไลน์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ๒๕๖๓

ข้อมูลทั่วไป

20 กรกฎาคม 2563 | 20 กรกฎาคม 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 40 View