รับสมัคร หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1เดือน)

!!! เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
รับสมัคร หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1เดือน)
เริ่มเรียน 1 พ.ย. - 30 พ.ย.2563
โทร 053-723950 หรือ 081-9616676
สมัครออนไลน์ได้ที่  http://www.vtw-cr.go.th/register.php

ประชาสัมพันธ์

20 ตุลาคม 2563 | 20 ตุลาคม 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 191 View