กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นสตรีสากลดีเด่น ประจำปี 2564

เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลวันที่ 8 มีนาคม ประจำปี 2564 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นสตรีสากลดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสแกน Qr Code)

       >>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

ประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2563 | 06 พศจิกายน 2563 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 198 View