🌸เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 5 วัน หลักสูตร มาลัยมะลิจากกระดาษ🌸

!!! เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 5 วัน
หลักสูตร มาลัยมะลิจากกระดาษ
เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563
สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
โทร 053-723950 , 081-9616676
094-5629615 ครูกฤต ครูประจำหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.vtw-cr.go.th/register.php

เอกสารที่ต้องใช้
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน

ประชาสัมพันธ์

03 พศจิกายน 2563 | 03 พศจิกายน 2563 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 170 View