เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

(siren) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

(2 hearts)ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ  ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง(two hearts)

✅เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน

(hearts)หลักสูตร "การซ่อมแซมเสื้อผ้า และการทำของชำร่วย(blue polo shirt)(yellow cardigan)(brown pants)" (3 hearts)(two hearts)

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  รายงานตัว วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในสถาบัน

(hand pointing right) 054-829709 (pink cellphone)

(ในวันและเวลาราชการ)

🌷🌷สมัครออนไลน์ได้ที่ ​

ประชาสัมพันธ์

07 พศจิกายน 2563 | 07 พศจิกายน 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 81 View