📢📢รับสมัคร ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ 🌿🌿ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม ✅✅รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น สนใจรายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

     

รับสมัคร  ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

ตัดเย็บเสื้อผ้าสมัยนิยม 

รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น

สนใจรายละเอียด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

045-826235

http://www.sskwf.go.th/sskwf/index.php/onlinereg/online-register

ประชาสัมพันธ์

13 พศจิกายน 2563 | 01 มกราคม 2443 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 90 View