🛫กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศ (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📍ระหว่างวันอังคารที่ 26 - 28 มกราคม 2564

ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

👉วัตถุประสงค์เพื่อให้หญิงไทยที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ/หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิตามกฎหมาย

วิธีการเข้าถึงสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในต่างประเทศ การป้องกันการถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ

รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกันกับชาวต่างชาติ

📅- ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 (หากท่านได้รับการคัดเลือก เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านกรอกไว้)

📱- สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 2306 8773   0 2306 8774

-----------------------------------------------------------------

สมัครเข้าร่วมที่ 👇https://docs.google.com/forms/d/1KoZ5t4z8HFYLqSo1DJ8SstoWHY_LeWEdTQduvfEsowg/edit?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์

17 ธันวาคม 2563 | 01 มกราคม 2443 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 773 View