เปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศและเปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai”

เปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศและเปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai”

วันนี้ (9 ก.พ. 2560) เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทยก่อนเดินทางไปต่างประเทศและเปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai” โดยมี นางสิรินาถ ยกเลื่อน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้หญิงไทยและเพศทางเลือกที่จะเดินทางไปอาศัยในต่างประเทศ จำนวน 100 คน พร้อมทั้งผู้บริหาร สื่อมวลชล เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายกลุ่มคนทำงานด้านสตรี รวมทั้งสิ้น 200 คน ทั้งนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดแอพฯ YINGTHAI ได้ทั้งได้ 2 ระบบ คือ iOS ผ่าน App Store และ Android ผ่าน Google play

ประชาสัมพันธ์

09 กุมภาพันธ์ 2560 | 06 มีนาคม 2560 | นางสาวลลิตา สีสุวรรณ์ | 7 View