รับสมัครงาน

รับสมัครงานที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)