รับสมัครงาน

รับสมัครงานที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ จังหวัดลำพูน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)