ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปที่น่าสนใจ

Tags

การเริ่มใช้งาน Mail Go Thai Version 2

front page

การเริ่มใช้งาน Mail Go Thai Version 2

         Mail Go Thai Version 2  https://accounts.mail.go.th       

         ท่านอาจจะต้องเปลี่ยน password ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยใหม่ของ สรอ. - ต้องประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเลขความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร 

         หากท่านไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  โทร 023068778

         โดยข้อมูลในอีเมล์เก่า (@dwf.go.th) จะถูกย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์ "migrate" ในอีเมล์อันใหม่        

         

migrate

         
ดูข้อมูลการใช้งานอีเมล์ใหม่ได้ตาม คู่มือการใช้งาน Mail Go Thai