พม. จัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562

ม. จัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562
ชูแนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง” กระตุ้นให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว

วันนี้ (5 เม.ย.62) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ชูแนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง” และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อครอบครัวไทยไร้ความรุนแรง” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็นจำนวนทั้งสิ้น 92 รางวัล และรับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงาน ในการนี้ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ครอบครัวร่มเย็นส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ครอบครัวร่มเย็น (ด้านผู้มีชื่อเสียง) บุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ผู้แทนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวน 600 คน

รูปภาพเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

10 เมษายน 2562 | 10 เมษายน 2562 | นางสาวลลิตา สีสุวรรณ์ | 54 View