ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศราคากลางจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนกลาง ครั้งที่ 2