จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบเครือข่ายสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่วนกลาง ครั้งที่ 2