จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างยานพาหนะในต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาสังคม ครั้งที่ ๑ ขององค์การความร่วมมืออิสลาม ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี