ติดต่อ สค. ส่วนภูมิภาค

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 3350
โทรสาร : 0 4334 2950
e-mail : Rattanapa2533@gmail.com
Facebook Fanpage : ฝึกอาชีพ at รัตนาภา/https://www.facebook.com/RATTANAPACENTER/
หรือ ศูนย์เรียนรู้ฯรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
YouTube Channel : Rattanapa dwf Channel
Website : https://rattanapa.go.th/index.php

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
53 หมู่ที่ 3 ต. ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์ : 0 4582 6235, 0 4582 6236
โทรสาร : 0 4582 6236
e-mail : sisaketcenter@hotmail.com
Facebook Fanpage : sskwf /หรือประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
YouTube Channel : อีหล่าลำดวน Online
Website : www.sskwf.go.th

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
78/3 หมู่ที่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2583 8350
โทรสาร : 0 2583 8350
e-mail : women.trainingcenter@gmail.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/vtcw.nonthaburi/ หรือ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี
YouTube Channel : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
Website : www.women-trainingcenter.com

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
104 หมู่ 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3824 1072, 0 3824 1766
โทรสาร : 0 3824 1766
e-mail : vtcchonburi@dwf.go.th
Facebook Fanpage : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
YouTube Channel : 36 Channel : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
Website : http://www.vtcchonburi.org

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
10 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0 5372 3950
โทรสาร : 0 5395 8055
e-mail : info@vtw-cr.go.th
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/soonsateechiangrai/หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย
YouTube Channel : https://www.youtube.com/channel/UClnmFRtVoPBf_MvKwIyMhMg/หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย
Website : www.vtw-cr.go.th

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
140 หมู่ 6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0 5482 9735
โทรสาร : 0 5482 9735
e-mail : northwomen@yahoo.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/northwomen/หรือศูนย์การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง
YouTube Channel : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
Website : www.dwf-lampang.go.th 

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
279 หมู่ 9 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5309 2420
โทรสาร : 0 5309 2420
e-mail : vtc072@gmail.com
Facebook Fanpage : www.facebook.com/072lpn หรือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
YouTube Channel : DWF072 LPN Channel
Website : www.dwf72.go.th

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
590 หมู่ 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 0 7458 4111, 0 7458 4112, 0 7458 4113
โทรสาร : 0 7458 4113
e-mail : wfdc.songkhla@gmail.com
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/southernwomen99 หรือ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา
YouTube Channel : ศูนย์ฯสตรีภาคใต้ จังหวัดสงขลา
Website : http://southcenter.dwf.go.th

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก 

ที่อยู่: เลขที่ 323/55 ถนน พิชัยสงคราม ในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 055 302 232
โทรสาร: 055 302 230
e-mail : psl@dwf.go.th

 

 


 

 

ติดต่อ สค.

24 สิงหาคม 2559 | 08 กรกฎาคม 2564 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 2339 View