ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข

1 พฤศจิกายน 2554 - 4 มีนาคม 2558

""


นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี

1 ตุลาคม 2553 - 31 ตุลาคม 2554

"ความสุขนั้นอยู่ระหว่างทาง หาใช่ที่จุดหมายปลายทาง"


นายสุวิทย์ ขันธาโรจน์

1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2551

"ในวันที่เราเจอปัญหา..บางครั้ง…เราต้องการแค่ใครสักคน "


นายชาญยุทธ โฆศิรินนท์

30 กันยายน 2546 - 30 กันยายน 2548

"ในวันที่เราเจอปัญหา..บางครั้ง…เราต้องการแค่ใครสักคน"


นางสีน้อย เกษมสันต์ ณ อยุธยา

17 พฤศจิกายน 2545 - 29 กันยายน 2546

"ในวันที่เราเจอปัญหา..บางครั้ง…เราต้องการแค่ใครสักคน"