ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

มิจฉาชีพระบาดหนัก แอบอ้างชื่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

23 ก.พ. 2567

155 view

-


มิจฉาชีพระบาดหนักแอบอ้างชื่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เตือนกันอีกครั้ง โปรดระวังมิจฉาชีพ‼️

#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวไม่มีนโยบายโทรหาข้าราชการ 

ผู้รับบำนาญ และประชาชน หรือส่ง SMS ให้ดำเนินการใด ๆ แต่อย่างใด

#อย่าหลงเชื่อ #อย่าทำตาม #อย่าให้ข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ #ไม่คุย 

#ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว แชร์และบอกต่อกันด้วยนะคะ📌📌