ชื่อกิจกรรม :

ICONSIAM WORD OF GIFT 2022

รายละเอียดกิจกรรม :

ณ ไอคอนสยาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ

ระยะเวลากิจกรรม :

8 - 15 ธันวาคม 2565