ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

กิจกรรม สค.

📌เปิดรับสมัครหลักสูตรทำเล็บเจลและเพ้นท์เล็บพื้นฐาน 📌ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2565 📌ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร 📌รับจำนวนจำกัด 35 ท่าน 📌คุณสมบัติ ประชาชนที่สนใจทุกเพศ อายุ 18-45 ปี 📌ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน สามารถเข้าร่วมฝึกอาชีพได้ 📌เรียนฟรี ไม่เสียค่าอุปกรณ์ ✅เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 พฤษภาคม 2565 ✅ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมที่ Facebook : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 พฤษภาคม 256 ❤️พื้นฐานโครงสร้างเล็บ, โรคที่เกี่ยวข้องกับเล็บ ❤️ผลิตภัณฑ์พื้นฐานที่ใช้ในการทำเล็บเจล/เพ้นท์เล็บ ❤️อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเล็บ ขั้นตอนการทำความสะอาดอุปกรณ์ ❤️ขั้นตอนการเตรียมหน้าเล็บ/กาวตะไบทรงเล็บ ❤️รูปแบบทรงเล็บต่างๆ ❤️เทคนิคการตกแต่งลวดลาย ❤️การใช้พู่กันต่างๆให้เหมาะสมกับงาน ❤️การเลือกใช้โทนสี ❤️ลายเพ้นท์พื้นฐาน ❤️การตกแต่งด้วยอุปกรณ์ตกแต่งเล็บ ❤️เทคนิคลวดลายตามสมัย 📌

3 พ.ค. 2565

645 view