ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย😍

18 มิ.ย. 2565

115 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย😍
กำหนดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกวดเป็น 3 ประเภท
1. ประเภทเสื้อผ้า🧥👚
2. ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย👜👒
3. ประเภทของใช้/ของตกแต่ง🌂🛏
รางวัล ประเภทละ 4 รางวัล 🥇🥈🥉🏅
🏆รวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท🏆
*สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนการส่ง และประเภทผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ผู้ประกวดต้องเป็น ประชาชนทั่วไป ในนามบุคคล อายุ 18 ปีขึ้นไป📨ส่งใบสมัคร และรูปแบบภาพร่างผลิตภัณฑ์ พร้อมแนวคิด และวิธีการต่อยอดเพื่อผลิตและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม📱
ผู้สนใจเข้าประกวด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เลขที่ 255 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2306 8767 ตามวัน และเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dpo.dwf@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ดาวโหลดใบสมัคร และรายละเอียดการประกวดผลิตภัณฑ์👇
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share