ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับมอบบริจาคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “อโรกาน่า”

8 ธ.ค. 2565

167 view

-

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับมอบบริจาค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “อโรกาน่า” จากบริษัท อดินพ จำกัด ผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอาง โดยทางฝ่ายบริหาร มีความประสงค์จะขอนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "อโรกาน่า" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ช่วยเสริมด้านภูมิคุ้มกันรร่างกาย บริจาคจำนวน 100 กล่อง มูลค่า 129,000 บาท ให้กับกรมอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีโครงการต่างๆ และเป็นศูนย์กลาง ในการรับมอบของ เพื่อนำไปใช้ในการสาธารณะประโยชน์ และเสริมสร้างให้บุคคลากรในหน่วยงานใส่ใจในการดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัว