ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นที่หนึ่ง) แก่นายโวล์ฟกัง คีสลิง และการแต่งตั้งนายคริสตอฟ คีสลิง เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ ประจำประเทศไทย

9 มิ.ย. 2566

259 view

กชนุช ทองอุไร

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำประเทศไทย ซานตา ครูซ เด เตเนริเฟ ได้เรียนเชิญ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมคณะ และเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ชั้นที่หนึ่ง) แก่นายโวล์ฟกัง คีสลิง และการแต่งตั้งนายคริสตอฟ คีสลิง เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย ณ ซานตา ครูซ เดอ เตเนริเฟ ภายใต้การนำของ H.E. Mr. Ángel Victor Torres ประธานาธิบดีแห่งหมู่เกาะ Canaryณ  Loro Parque, Puerto de la Cruz 
ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon