ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มมูลค่า ให้ร้านทำผมแนวใหม่ ด้วยบริการสปานวดศีรษะ

12 ก.ค. 2566

165 view

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

Location Click here


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share