ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

😘 สวัสดีวันหยุดค่ะทุกคน วันหยุดนี้ถ้ายังไม่มีแพลนไปไหน 36 ชลบุรี ที่นี่ .. เรียนออนไลน์ จะมาสอนตัดเย็บ #หมอนปักเข็มลายนกฮูก 🦉เป็นการนำเศษผ้ามารีไซเคิลได้เป็นของใช้ภายในบ้าน และยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วยนะคะ

16 ก.ย. 2566

230 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

😘 สวัสดีวันหยุดค่ะทุกคน
วันหยุดนี้ถ้ายังไม่มีแพลนไปไหน 36 ชลบุรี ที่นี่ .. เรียนออนไลน์ จะมาสอนตัดเย็บ
#หมอนปักเข็มลายนกฮูก 🦉เป็นการนำเศษผ้ามารีไซเคิลได้เป็นของใช้ภายในบ้าน และยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วยนะคะ

ข้อมูลทั่วไป อื่นๆ

Share