ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

💌 บัตรคำข้อคิดเพิ่มพลังใจ การใช้ชีวิตจากเหล่าคนดัง 😍 "การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการประสบความสำเร็จให้มากกว่า" - แฟรงก์ ซินาตรา - นักร้องเพลงป๊อปชาวอเมริกาที่มรีอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการดนตรี

23 เม.ย. 2567

33 view

กชนุช ทองอุไร

💌 บัตรคำข้อคิดเพิ่มพลังใจ การใช้ชีวิตจากเหล่าคนดัง 😍
"การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการประสบความสำเร็จให้มากกว่า"
- แฟรงก์ ซินาตรา -
นักร้องเพลงป๊อปชาวอเมริกาที่มรีอิทธิพลอย่างสูงต่อวงการดนตรี


ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share