ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำม้นเชื้อเพลิงและค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 พ.ค. 2567

34 view

ศศิวิภา ศิริรักษ์


ดาวน์โหลดไฟล์ DOC051424-05142024152456.pdf
icon