ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

6 ม.ค. 2565

667 view

-

สค. ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน ถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน ในประเด็นร้องเรียนจากชาวบ้าน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ซึ่งขอให้ติดตามการแก้ไขปัญหาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ  อสม. อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ที่เปิดดำเนินงานมานานประมาณ 20 ปีแล้วและเพิ่งจะจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา แต่สมาชิกยังมีข้อร้องเรียนถึงการกำหนดข้อบังคับที่อาจเป็นการจำกัดสิทธิของสมาชิกและอาจขัดต่อพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยจากการตรวจสอบทราบว่านายทะเบียนท้องถิ่นคือเทศบาลตำบล ไชยวาน ได้ประสานเรื่องมายังนายทะเบียนกลางเพื่อขอคำแนะนำในแก้ไขปัญหาระยะหนึ่งแล้วชาวบ้านจึงต้องการขอติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share