ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

สค. หารือแนวทางส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิสตรี กับสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ประจำประเทศไทย

11 ม.ค. 2565

832 view

-

สค. หารือแนวทางส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิสตรี กับสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิสตรี กับสถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินา ประจำประเทศไทย เพื่อหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาร์เจนตินา โดยมีผู้แทนจากสถานทูตอาร์เจนตินา ประจำประเทศไทย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

 

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon