ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปขอเข้าพบเพื่อหารือการถอดบทเรียนการทำงานของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

18 ม.ค. 2565

436 view

กรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรปขอเข้าพบเพื่อหารือการถอดบทเรียนการทำงานของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ

วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ชั้น 12 และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ต้อนรับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เพื่อคารวะและปรึกษาหารือในการเตรียมการประชุมปฏิบัติการสรุปและถอดบทเรียนการทำงานของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share