ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. หารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

8 มี.ค. 2565

328 view

รุ่งฤดี เภาพงษ์

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ร่วมกับ นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาขิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขตบางซื่อ-ดุสิต พร้อมด้วยหัวหน้าทีมบางซื่อ หัวหน้าทีมดุสิต และตัวแทนผู้นำชุมชนสตรี ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share