ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (Family Friendly Society)

9 มี.ค. 2565

251 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น ห้องประชุม DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางบูรณาการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว (Family Friendly Society) โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัย คงสกนธ์ เป็นประธาน โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/ 

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA 

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share