ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. การประชุมหารือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

28 มี.ค. 2565

336 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือระหว่างโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแผนงานความร่วมมือ ปี 2565-2569 ของประเทศไทย และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง United Nations Development Programme กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวง (พม.) เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด


ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share