ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ หารือเรื่องการจัดประชุมการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ

31 มี.ค. 2565

209 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานหารือเรื่องการจัดประชุมการศึกษาเรื่องการเยียวยาจิตใจ ร่วมกับมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค. ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link

Twitter: twitter.com/pr_dwf

LINE Official : @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share