ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. เสวนาออนไลน์ เรื่อง “ เสียงจากผู้หญิงฐานราก ” จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ

31 มี.ค. 2565

383 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “ เสียงจากผู้หญิงฐานราก ” จัดโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อเสนอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานหญิงนอกระบบต่อสาธารณชนผู้กำหนดนโยบาย รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เกี่ยวข้องต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานหญิงนอกระบบ โดยมี ข้าราชการเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ทั้งนี้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link  

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share

icon