ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีความรุนแรงในครอบครัวของไทย ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

4 เม.ย. 2565

403 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมครอบครัวสุขสันต์ (Happy Family Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีความรุนแรงในครอบครัวของไทย ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค์เพื่อให้มีฐานข้อมูล/ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว และงานด้านความรุนแรงในครอบครัวต่อไป โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฎิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

e-Library : http://library.dwf.go.th/

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share