ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

พม. โดย สค. ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

5 เม.ย. 2565

485 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง SMART HEART อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยมีคณาจารย์วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด
ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/

เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/

Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA

Instagram: https://instagram.com/pr.dwf123?utm_medium=copy_link 

LINE Official: @linefamily

Twitter: twitter.com/pr_dwf

e-Library : http://library.dwf.go.th/

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share