ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

👧 เกร็ดชวนรู้...กับน้องนนนี่ 🎀 🎯 เรื่อง : การยอมรับในความแตกต่าง เริ่มต้นที่ครอบครัว 🏳️‍🌈🫶👨‍👩‍👧‍👦

23 มิ.ย. 2565

16 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

👧 เกร็ดชวนรู้...กับน้องนนนี่ 🎀
🎯 เรื่อง : การยอมรับในความแตกต่าง เริ่มต้นที่ครอบครัว 🏳️‍🌈🫶👨‍👩‍👧‍👦
📝 ผลิตโดย ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จากคณะสังคมสงเคราะหื มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🏡 ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.)
📑 แหล่งข้อมูลอ้างอิง : เมริษา ยอดมณฑป (เพจตามใจนักจิตวิทยา)

.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.
#น้องนนนี่ #ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี #แม่เลี้ยงเดี่ยว #พ่อเลี้ยงเดี่ยว #เลี้ยงเดี่ยว #จังหวัดนนทบุรี #ข้อคิด #การยอมรับในความแตกต่างเริ่มต้นที่ครอบครัว #ยอมรับ #ความแตกต่าง #เริ่มต้นที่ #ครอบครัว #ลูก #SINGLEMOM #SINGLEDAD #HOWTO #เกร็ดชวนรู้ #เลี้ยงลูก#จิตวิทยา #พ่อแม่ยุคใหม่ #ฟรี #อบรม #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #ศูนย์เรียนรู้#นนทบุรี​ #ปากเกร็ด

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share