ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

👩‍👧‍👦การให้บริการจากศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

24 มิ.ย. 2565

15 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

👩‍👧‍👦การให้บริการจากศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว

.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share