ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔰ประกาศรับสมัครหลักสูตร “ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ให้เย็นฉ่ำประหยัดไฟ”

24 มิ.ย. 2565

18 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🔰ประกาศรับสมัครหลักสูตร “ล้างแอร์ ซ่อมแอร์ให้เย็นฉ่ำประหยัดไฟ”
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2565
รายงานตัวพร้อมเริ่มเรียน 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
รับจำนวนจำกัด 15 คน
- ไฟฟ้าเบื้องต้น
- ความปลอดภัยในที่ทำงาน
- การซ่อมแอร์
- การล้างแอร์
#เน้นปฏิบัติจริง ใช้เวลาเรียนเพียง 7 วันเท่านั้น


เอกสารการสมัคร
- ทะเบียนบ้าน
- บัตรประชาชน
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ใบรับรองแพทย์ (สำหรับสมัครเรียน)
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง จำนวน 2 รูป
- หลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างน้อย 2 เข็ม

🔰การสมัคร
ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ ป้อม รปภ. ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จ.ชลบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัคร แล้วส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (ตามวันเวลาที่ประทับตราบนเอกสารทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน)

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่
สมัครเรียนหลักสูตร “ล้างแอร์ ซ่อมแอร์”
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดชลบุรี
104 หมู่ 3 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 038-241980 (ฝ่ายฝึกอบรมภายในสถาบัน)
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share