ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

❤️ กำลังใจจาก...แม่เลี้ยงเดี่ยวสู่...แม่เลี้ยงเดี่ยว ❤️

24 มิ.ย. 2565

14 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

❤️ กำลังใจจาก...แม่เลี้ยงเดี่ยวสู่...แม่เลี้ยงเดี่ยว ❤️
เรื่องราวกำลังใจดีๆจาก คุณศิริพรรณ กะพรม (แม่แหล่) คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว จังหวัดนครพนม
👩‍👧‍👦 "ไม่เอาชีวิตไปจมปักกับชีวิตที่ผ่านมา สู้เพื่อครอบครัว ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด เราก็สามารถเป็นผู้นำให้กับครอบครัวตัวเองได้"

📎จัดทำโดยศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว : http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
.

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share