ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🎊 เตรียมพบกับงาน 20 ปี พม. "เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย กิจกรรมมากมายจากพวกเราชาว สค. ได้ทั้งความรู้ สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งยังได้ช็อปสินค้ามากมาย 😍

23 ก.ย. 2565

94 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🎊 เตรียมพบกับงาน 20 ปี พม. "เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย กิจกรรมมากมายจากพวกเราชาว สค. ได้ทั้งความรู้ สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย รวมทั้งยังได้ช็อปสินค้ามากมาย 😍
🥳🤩 วันที่ 29 ก.ย. - 3 ต.ค. 65
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share