ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น #ขอเชิญชวนผู้สนใจฝึกอาชีพ #หลักสูตรวันเสาร์ - อาทิตย์

22 ม.ค. 2566

218 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

📢📢ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เวลา 08.30-16.30 น.เพื่อสร้างสัมพันธภาพแก่สตรีและครอบครัว
#หมายเหตุ ผู้สมัครต้องสมัครมาเป็นครอบครัว ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 2 คน เช่น พ่อแม่,แม่ลูก,พ่อลูก,หรือบุคคลในครอบครัว
#เรียนฟรีไม่เสียค่าจ่ายใดๆ มีที่พักฟรี อาหารฟรี
👩‍🎓🧑‍🎓เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้
หลักฐานการสมัคร (นำมาวันรายงานตัว)
✔️1.รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
✔️2.เอกสารยืนยันตัวตน ตัวจริง (บัตรประชาชน )
✔️3. ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
✔️4.วุฒิการศึกษาสูงสุด (อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ฯ)
✔️5.ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) (อยู่ในดุลยพินิจของศูนย์ฯ)
✔️6.ผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชัั่วโมง
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
👉ลิงค์สมัครกลุ่มที่1 https://docs.google.com/.../1jSyM9Q708EobQOQq.../viewform...
👉ลิงค์สมัครกลุ่มที่2 https://docs.google.com/forms/d/1y2PqGbYE3XltSrCREtC_SkQ9Fw
👉ลิงค์สมัครกลุ่มที่3 https://docs.google.com/.../1lyy2tAaDXu.../viewform...
------------------------------------------------
🏡 สนใจสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
☎️ โทร 043 243 350
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
- รูปถ่าย 1.5 นิ้ว (3 แผ่น)- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- วุฒิการศึกษาสูงสุด
- ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)
เว็บไซต์
.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share