ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🧑‍🦽🧑‍🦯เ💯ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำนวน 70 ชั่วโมง) เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site😷⛑ ปีงบประมาณ 2565 เปิดเรียน 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566

26 ม.ค. 2566

63 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🧑‍🦽🧑‍🦯💯ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เปิดการฝึกอบรมอาชีพ (ฟรี) “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 (จำนวน 70 ชั่วโมง) เรียนรู้ฝึกปฎิบัติจริง ในรูปแบบ On-site😷⛑ ปีงบประมาณ 2565 เปิดเรียน 20 ก.พ. - 3 มี.ค. 2566
✅หลักสูตรได้รับการรับรองจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (ระยะเวลาจำนวน 70 ชั่วโมง) ภาคทฤษฎี/ภาคฝึกปฏิบัติ โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุและสาธารณสุข ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสำนักงานสาธารสณสุขอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนลำพูน
(รับจำนวนจำกัด หลักสูตรละ 20 คน)
👆คลิกสมัครออนไลน์ได้เลยเน้อ!! เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ


.
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

กิจกรรม สค. อื่นๆ

Share