ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้หน้าที่และอำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง

“สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค”

🔴 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนามการประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานที่ #ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "ตามนโยบาย #NoGiftPolicy จากการปฏิบัติหน้าที่"

28 ม.ค. 2566

756 view

จีรานันท์ เอี่ยมวิวัฒน์

🔴 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมลงนามการประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นหน่วยงานที่ #ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "ตามนโยบาย #NoGiftPolicy จากการปฏิบัติหน้าที่".
📣 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว: http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
LINE Official: @linefamily

ประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

Share